คีย์บอร์ดคืออะไร
 ห้องทดลองเรียน
 คอร์ด
 โน้ตเพลง
 นักดนตรีเอกของโลก
 ซื้อขายเครื่องดนตรี
 สั่งซื้อตำราเรียน
 
 
 เครื่องดนตรีทุกประเภท
 Korg
 Roland
 Yamaha
 Casio
 Robinson Piano
 เนื้อเพลงไทยและสากล
 ค้นประวัติศิลปิน
 รูปภาพศิลปินไทย
 นิตยสารคีย์บอร์ด
 

 


         
ทดลองเรียนคีย์บอร์ด

ขั้นตอนการเรียนคีย์บอร์ดขั้นพื้นฐานด้วยด้วยตัวเอง

1.เปิดดูภาพและคำบรรยายไปทีละเรื่องจนมีความเข้าใจในเนื้อหาสาระในการเรียนทีละขั้นตอนถ้าไม่เข้าใจควรที่จะย้อนกับไปฟังหรือ
ดู การอธิบายในเนื้อเรื่องที่จะเรียนใหม่จนเข้าใจในความหมาย

2. ในบางขั้นตอนจะมีการฝึก ให้ดูวิธีการฝึกไปตามขั้นตอน จนเข้าใจวิธีการเล่น หลังจากนั้นให้ นำหนังสือประกอบการเรียน ทำการฝึก
ซ้อมกับเครื่องเล่นคีย์บอร์ดเริ่มฝึกอย่างช้าๆ จนปฏิบัติได้ตามเนื้อเรื่องที่กำลังเรียนจนคล่อง แล้วให้เปิดเครื่องเล่นวีดีโอซีดีพร้อมกับเล่นตาม
ได้อย่างถูกต้องตามภาพและเสียงของบทเรียนนั้น แสดงว่าเราได้ผ่านขั้นตอนหรือบทเรียนนั้น แล้วให้ขึ้นบทเรียนใหม่
3. หมั่นฝึกฝนหรือซ้อมบทเรียนที่กำลังเรียนอยู่บ่อยๆอย่างสม่ำเสมอ จากหนังสือประกอบการเรียน จะทำให้การพัฒนาการเล่นมีความ
ชำนาญ และรู้เข้าใจในบทเพลง
4. ไม่ควรใจร้อนข้ามขั้นตอนในแต่ละขั้นตอนที่ยังปฏิบัติไม่ได้ เพราะจะทำให้ไม่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยังจะทำให้ยากเกินอาจทำ
ให้ท้อแท้
5. ควรจะแบ่งเวลาในการเรียนและซ้อมให้เป็นนิสัยประจำ และหาเวลาที่เหมาะสมกับตัวเองอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง

หากปฏิบัติตามขั้นตอนทุกอย่างความสำเร็จที่มุ่งหวังจะอยู่ไม่ไกล

Copy All right by kubatpiano.com