คีย์บอร์ดคืออะไร
 ห้องทดลองเรียน
 คอร์ด
 โน้ตเพลง
 นักดนตรีเอกของโลก
 ซื้อขายเครื่องดนตรี
 สั่งซื้อตำราเรียน
 
 
 เครื่องดนตรีทุกประเภท
 Korg
 Roland
 Yamaha
 Casio
 Robinson Piano
 เนื้อเพลงไทยและสากล
 ค้นประวัติศิลปิน
 รูปภาพศิลปินไทย
 นิตยสารคีย์บอร์ด
 
 
 
         
คีย์บอร์ดคืออะไร

 คำว่าคีย์บอร์ดคือการเรียกชื่อประเภทของเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่ใช้นิ้วมือกดลิ่มคีย์หรือแป้นคีย์แล้วให้กำเนิดเสียงดนตรีตามบันไดเสียงของ
โน้ตดนตรีสากล 12 ขั้นเสียง จะมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท คือ
  1. ประเภทที่ให้เสียงแบบธรรมชาติ เช่นเปียโน Piano  ออร์แกนลม pipe organแอคคอร์เดียน Accordion . เป็นต้น
  2. ประเภทที่ให้เสียงแบบไฟฟ้าในการกำเนิดเสียง เช่น อีเล็คทรอนิกส์ออร์แกนElectronicorgan หรืออีเล็คโทน Electone
    เปียโนไฟฟ้า
    Electronic piano และ ซินธิไซเซอร ์Synthesizer .เป็นต้น
     คำว่าคีย์บอร์ดที่แท้จริงแล้วเป็นการเรียกชื่อประเภทของเครื่องดนตรีประเภทที่กล่าวมาแต่ในความรู้สึกของคนโดยทั้วไปเมื่อกล่าวถึงคำ
ว่าคีย์บอร์ดก็จะนึกถีงเครื่องดนตรีชนิดที่เป็นแบบอีเล็คทรอนิกส์ออร์แกนแบบชั้นเดียวที่รวมจังหวะและเสียงเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆมารวมอยู่
ในเครื่องเดียวกันและสามารถเคลื่อนย้ายไปมาได้สะดวก
 ดังนั้นคีย์บอร์ดเป็นการวิวัฒนาการของเครื่องดนตรีแบบอีเล็คทรอนิกส์ออร์แกน 
ชนิดหนึ่งผสมประสานกับรูปร่างของเครื่องดนตรีประเภทซินธิไซเซอร์ เพื่อให้ผู้เล่น สะดวกสบายในการเล่นแบบคนเดียวได้ลงตัว .


แกนด์เปียโน
อัพไลท์เปียโน
เปียโนไฟฟ้า
ซินธิไซเซอร์
อีเล็คโทน

 

ออร์แกนลม
ไปพ์ออร์แกน
แอคคอร์เดียน
เปียโนยุคแรก
เปียโนยุคแรก

Copy All right by kubatpiano.com